top of page

Het Heilig Avondmaal
Een vereiste van Christus dat het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus symboliseert. En Christus als het nieuwe verbond tussen God en de mens. 1 Korinthiërs 11:24,25,28.

Evangelisatie
Het delen van Christus door middel van evangelisatie is onze directe verantwoordelijkheid. In overeenstemming met de grote opdracht, volgend door wonderen. Marcus 16:15-18.

Heilig huwelijk
Het huwelijk is een Goddelijke instelling geïnitieerd door God. Wij zijn ervan overtuigd dat het een heilig verbond is tussen een man en een vrouw. En zal heilig gehouden moeten worden. Hebreeën 13:4, Matteüs 19:5.

Totale welvaart
Geestelijk: Johannes 3:3, Korinthiërs 5:17-21.
Mentaal: 2 Timoteüs 1:7, Romeinen 12:2.
Lichamelijk: Jesaja 53:4-5, Matteüs 8:17.
Financieel: 3 Johannes 1:2, Maleachi 3:10-11, Lucas 6:38
Sociaal: Spreuken 3:4.

De hemel
De hemel is een realiteit. We wachten op onze gezegende hoop. De verschijning van onze grote God en Heiland, Jezus de verlosser. Een plaats waar God in de eeuwigheid woont. Er is een plek duidelijk voorbereid voor al de heiligen waar er geen pijn, verdriet of dood meer is. Voor allen die overwinnen. Openbaring 21:1-7.

De poel van vuur
De hel is een echt plek opgesteld door God voor de duivelen zijn engelen, em iedereen die Jezus Christus niet accepteren als Heer en Verlosser. Matteüs 25:41, Openbaring 19:20, Openbaring 20:10-15, Openbaring 21:8.

bottom of page