top of page

Onze Partners

Onze partners

De Heer Jezus Christus
God geopenbaard of God geïncarneerd in het vlees. Zijn maagdelijke geboorte. Zijn zondeloos menselijk leven. Zijn Goddelijke wonderen, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart, Zijn bemiddelende werk en Zijn persoonlijke terug keer in kracht en glorie. Johannes 1:14, Hebreeën 4:15, Johannes 2:11, Johannes 1:29, Lucas 24:38, Handelingen 1:9-11.

Evangelisatie
Het delen van Christus door middel van evangelisatie is onze directe verantwoordelijkheid. In overeenstemming met de grote opdracht, volgend door wonderen. Marcus 16:15-18.

De Kerk
Het lichaam van Christus. Het huis van God door de Geest. Elke gelovige die uit Gods Geest is geboren is een allesomvattend deel van de algemene kerk. Efeziers 1:22, 2:19-22.

bottom of page